越南小说版权事宜之调研

Fitz
Fitz

发布于2020-05-06 15:50来源:原创 7 评论 11 点赞

      不知什么时候开始,东南亚特别是离中国近,年轻人口活跃且人数众多的越南,兴起了网络小说热,其中大量是中国网文翻译过去的作品。因此,本人初步调研,写作此流水文,供诸君参阅。

       越南版权局官网 : http://cov.gov.vn

1.   Đăng ký bản quyền tác phẩm tiểu thuyết như thế nào?

     版权登记事宜

Đăng ký bản quyền Truyện,tiểu thuyết là bản quyền viết của tác giả, Việc đăng ký bản quyền truyện , tiểu thuyết thực hiện như một tác phẩm được thực hiện như sau:

故事和小说的版权登记是作者版权的注册问题,故事和小说的版权注册操作具体如下:

Truyện gồm truyện tranh hoặc truyện chữ: tiểu thuyết, truyện ngắn,… là tài sản sở hữu trí tuệ nói chung và tác phẩm truyện nói riêng có giá trị thương mại rất lớn, tuy nhiên hiện nay vấn đề vi phạm bản quyền truyện diễn ra rất phổ biến từ việc làm sách “lậu”, đến những chương trình truyền hình vi phạm bản quyền truyện, tiểu thuyết.
        由漫画或文字故事组成的故事:小说,短篇小说等通常是知识产权,尤其是具有很高商业价值的故事作品,但目前存在版权侵权问题,比较普遍的是制作“盗版”书籍,侵犯故事和小说版权的电视节目制品。

Bản quyền tác giả là tự động bảo hộ, tuy nhiên khi có tranh chấp xảy ra, bạn phải chứng minh minh là người đã sáng tạo ra tác phẩm truyện. Vì vậy thông qua việc đăng ký bản quyền truyện sẽ có giấy tờ chứng minh là người đã sáng tạo ra tác phẩm đó.

版权实际上可以自动受保护,但当发生纠纷时,作者必须证明故事的创作者。 因此,通过版权注册,将作为证明该作品创作者的凭据。

Để đăng ký bản quyền truyện, tiểu thuyết , bạn cần:具体操作:

a) Tờ khai (đơn) đăng ký bản quyền tác giả theo mẫu của Cục bản quyền tác giả

Lưu ý: Tờ khai đăng ký sẽ được lập bằng tiếng Việt, chủ đơn đăng ký hoặc tổ chức được ủy quyền phải hoàn thành đầy đủ thông tin được ghi tờ khai bao gồm các thông tin cơ bản như (i) thông tin về chủ sở hữu tác phẩm (ii) thông tin về tác giả (iii) thông tin về công ty được ủy quyền đăng ký (iv) thông tin về tác phẩm đăng ký (v) thông tin về ngày hoàn thành tác phẩm, ngày tác phẩm công bố, hình thức công bố, tóm tắt về tác phẩm…vv.

a)依照版权局的标准格式申请文书进行版权注册(申请)

注意:注册表格将以越南文制作,申请的所有者或授权组织必须填写声明中的所有信息,包括基本信息,例如(i)作品的所有人(ii)有关作者的信息(iii)有关注册代理的公司信息(iv)预注册版权的作品的信息(v)作品完成日期和作品发表公布(出版)的日期,出版物形式,作品摘要等

 

b) 02 bản tác phẩm đăng ký. Cụ thể như sau:

+ Với tác phẩm viết: 02 quyển trên giấy A4 có đánh số trang và chữ ký của tác giả vào từng trang hoặc dấu giáp lai công ty;

b)2份注册作品。具体:

+对于书面作品:在A4纸上打印2份,每页上带有页码和作者的签名,或公司的骑缝章;

 

c) Giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng ủy quyền (Ủy quyền cho Công ty Luật (mẫu sẽ do công ty luật cung cấp )

c)授权书或授权合同(律师事务所授权书(该表格由律师事务所提供)

d) Văn bản thỏa thuận giữa các tác giả trong trường hợp tác phẩm có nhiều tác giả (đồng tác giả)

d)如果作品有多位作者(共同作者),作者之间应达成书面协议

 

đ) Bản gốc giấy tờ xác nhận quyền nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp được kế thừa, chuyển giao…

đ)如果是继承,转让的作品则需要证明作品的权利文书的原件;

e) Trường hợp tác phẩm đăng ký bản quyền thuộc sở hữu chung sẽ cần có giấy xác nhận đồng ý của các đồng sở hữu khác.

e)如果受版权保护的作品是共同拥有的,则必须具有其他共同所有人的同意证明。

f) Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả (bản sao)

f)作者的身份证/居民证/护照(复印件)

g) Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu ) g)作者的书面承诺(按表格填写)

 

h) Bản sao giấy phép kinh doanh, quyết định thành lập…vv (trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân, tổ chức)

h)如果注册所有人是法人或组织,需要提供营业执照副本,成立决定等

i) Quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân hoặc hợp đồng thuê bên khác sáng tác ra tác phẩm (theo mẫu )

i)如果所有人是注册法人,或雇佣第三方创作作品时,还需要提供相关委托文书或雇佣合同(按表格)

 

2,10 trang web tiểu thuyết được xem nhiều nhất

十大流量最大的小说网

参考链接:https://toplist.vn/top-list/trang-web-doc-truyen-online-duoc-yeu-thich-nhat-tai-viet-nam-2606.htm

1 Wattpad.com

2. Webtruyen.com

3. Waka.vn

4. Sstruyen.com

5. Gactruyen.com 

6. Blogtruyen.com

7. TruyenYY.com 

8. Kenhtruyen.com

9. Santruyen.com

10. Thichtruyen.vn

具体每一个网站发布作品的规定有所不同,以网站信息为准。

 

3 作者版权登记申请的提交事宜

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

作者,版权所有者,相关权利所有者可以直接或授权其他组织和个人在河内版权局办公室提交1份版权注册申请文书。南部和中部省份的相关人员可以在胡志明市和岘港市版权局的交易办公室进行注册。

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ỦY QUYỀN cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội. Khách hàng ở các tỉnh miền Nam và miền Trung khi có nhu cầu có thể đăng ký tại văn phòng giao dịch Cục Bản quyền tác giả ở TP.HCM và Đà Nẵng.

 

版权注册文书可以亲自提交或邮寄到上述三个地址之一。但是,为避免不必要的麻烦,并在可能的情况下,申请人仍应直接将版权注册文件提交给上述机构。Hồ sơ đăng ký bản quyền có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 1 trong 03 địa chỉ nêu trên. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh không cần thiết và trong trường hợp có điều kiện, chủ đơn vẫn nên nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký bản quyền tới các cơ quan nêu trên.

三个版权局办事处的地址:

河内:

Phòng Đăng ký Bản quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả

Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội. ĐT: 04.38 234 304.

 

胡志明市:

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh:

Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39 308 086

 

岘港市:

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng:

Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0511.3 606 967

版权证书下发时间Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ được nộp và được Cục bản quyền tác giả chấp nhận hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, sai sót cần điều chỉnh Cục Bản quyền tác giả sẽ có thông báo.

收到提交的档案并被版权局正式接受后的15个工作日内,版权局应向申请人签发版权注册证书。如果缺少记录或错误,版权部门需要进行调整。

参考链接:

https://trademarks.vn/ban-quyen-tac-gia/dang-ky-ban-quyen-truyen.html

https://luathoangphi.vn/cac-buoc-dang-ky-ban-quyen-tac-pham-viet/

https://luatminhkhue.vn/thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia-doi-voi-tac-pham-van-hoc.aspx

越南国外小说来源的经营干货

以上为越南常规版权登记流程和信息,关于小说或者说网络小说作品,作品源是国外的情况下,尤其是中国的小说在实践当中一般是:

*中国的作品必须先获得中国的版权;到越南发布时采用版权转让形式进行合作。

目前,通常的做法:

1. 具备版权的短篇小说经营;

2. 长篇连载小说以广告付费的方式进行经营。

*不同的小说网站合作的具体模式不同,作者具体需要和不同的网站进行单独签约,签合作协议。

*当然,创作者直接申请注册网站账号,也会获得发布作品和获取相应稿费和收入的权力,每一个网站规定不同。

*越南该行业的从业者表示:若中文小说已翻译成越南语,可以在中国直接申请越南语小说版权,然后再向越南版权机关申请保护即可。

如上。

未尽事宜,可进一步探讨。

 

 

 

 

 

信息整理及最终撰写人 Fitz Zhu

2020年5月4日

 

 


  • #圈子招募散仙#
  • #小组招募#

相关标签:

  • 小说
  • 越南
  • 事宜
  • 信息
  • 网站

发布你的看法